Home / About Us/ Core Team

About Us

You are here / Core Team


Management Committee 2017-2019

 

SHRI JAWARI LAL SHISHODIA
President
SHRI BHANWARLAL GOTHI
Sr. Vice President
SHRI SAMPAT RAJ CHHALLANI
Vice President I
SHRI SHANTILAL NABRIA
Vice- President-II
SHRI DR.NARENDRA PARAKH
Secretary
SHRI GAUTAM CHAND GOKHRU
Joint Secretary
SHRI RAMESH CHAND MERATWAL
Treasurer
SHRI BALWANT RANKA
Sec.Publicity

 

 

Executive Members

 

Shri Mohanraj Singhi
Shri Narendra Kankariya
Shri S. Gautamchand Bohra
Shri Chandulal Kothari
Shri Suresh Chand Sutliya 
Shri Mahendra Singh Sankhla 
Shri Bhanwarlal Khinwasara
Shri Mahaveer Chand Binaykiya
Shri Rajendra Kumar Kankariya 
Shri Dulraj Makana
Shri Parasmaln Kanstiya 
Shri M. Gautam Chand Bohra
Shri Shantilal Gadiya
Shri Sugalchand Singhvi 
Shri Pannalal Shrishrimal 
Shri Sumermal Lunawat
Shri Milapchand Burad
Shri Ramesh Chand Guglia